Teollisuusekonomi, tuotantotalous ja tulevaisuus ovat sanoja, jotka ihmetyttivät minua erittäin paljon, kun saavuin Vaasan yliopistoon. Minulla ei ollut mitään hajua mitä tulen opiskelemaan, sillä yliopistomme tuotantotalous on hyvin erilaista verrattuna muiden yliopistojen tuotantotalouden linjaan.

Aloittaessani yliopiston, meille annettiin kaksi erilaista pääainetta, jotka eroavat toisistaan täysin. Pääainelinjoja ovat tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede. Titestä en voi puhua teille, koska en tiedä kyseisestä pääaineesta yhtään mitään, joten jatkossa keskitytään pelkästään tutaan.

Kuten varmaan olet jo huomannut, meillä ei ole teknillisiä opintoja samassa määrin kuin muilla tutan linjoilla. Luonnontieteet on korvattu melkein kokonaan kauppatieteen opinnoilla, joka mielestäni on paras ratkaisu nykyajan työmarkkinoille. Millaisia opintoja meillä sitten on? Mielestäni kursseilla on yksi yhtenäinen teema, joka on kannattavuus. Kannattavuus esittäytyy hyvin suuressa roolissa, sillä se on kaiken pohjana.

Opiskelu on erittäin kansainvälistä, sillä suurin osa aineopinnoista käydään englanniksi kokonaan. Ei kuitenkaan kannata pelätä kielimuuria. Englannin ei tarvitse olla täydellistä ja luentokalvoissa asiat on selitetty erittäin hyvin auki. Englanniksi opiskelussa on enemmän hyviä puolia kuin haittoja. Vaasassa suurten yritysten kieli on englanti, joten opiskelu englanniksi auttaa työelämään siirtymistä.

Kandivaiheessa meillä ei ole pakollista sivuainetta, sillä kauppatieteiden opinnot ja yhteiset opinnot täyttävät opintopisteet erittäin nopeasti. Kuitenkin kannattaa sivuaine käydä. Voisin suositella esimerkiksi laskentatoimen ja rahoituksen sivuainetta, sillä perusopinnot pitävät sisällään paljon laskentatoimen kursseja. Yhdellä ylimääräisellä kurssilla saakin jo suppean sivuaineen kandiin.

Mitä teen tulevaisuudessa ja mitä töitä voin tehdä? Kysymys jota monet miettivät, eikä siihen löydy suoraa vastausta. Voin vain kertoa omat kokemukseni. Suurin osa päätyy kesäisin isoihin yrityksiin oston ja myynnin puolelle. Valitsin itse toisen polun ja päädyin operatiiviseen ajojärjestelyyn, jossa hoidan toisen maan tehtaan huolintaa. Työmahdollisuudet ovat rajattomat, sillä opintorakenne on laaja ja antaa hyvän pohjan monelle eri alalle teollisuuteen.

  • Toni Koskipaasi

 

Tämä esittely on suunnattu teknillisessä tiedekunnassa kauppatieteitä suorittavalle opiskelijalle, joka voi valita joko tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden väliltä. Kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelijat eivät voi pääainevalinnassa hakea tuotantotalouden tai tietojärjestelmätieteen pääaineopintoihin.

Valikko