Olemme toisen vuoden taloustieteen opiskelijoita ja pääainevalinta oli meille molemmille helppo. Taloustieteessä käsiteltävät aiheet tuntuivat mielenkiintoisilta ja ajatus ekonomistiksi valmistumisesta houkuttelevalta. Pääainekurssitarjonta on laajaa ja kurssit käsittelevät eri taloustieteen osa-alueita. Ilmeisten mikro- ja makrotalouden kurssien lisäksi tarjolla on esimerkiksi peli- ja portfolioteoriaa. Rahoituksen pääainekursseja on myös mahdollista sisällyttää taloustieteen pääaineeseen.

Kurssit ovat usein teoreettisia, mutta sitä ei kannata pelätä, sillä usein käydään läpi myös käytännön esimerkkejä. Asiat onkin mahdollista sisäistää, jos jaksaa nähdä vaivaa. Taloustieteen pääaineessa on erittäin päteviä luennoitsijoita, jotka osaltaan lisäävät kurssien kiinnostavuutta. Esimerkiksi Mikrotaloutta ja Portfolioteoriaa opettava Petri Kuosmanen on saanut useampana vuonna parhaan luennoitsijan palkinnon. Pääaineen sisällä on mielestämme hyvä yhteishenki, mitä tukee vuosittain järjestettävät pikkujoulut ja opintomatka, joka meillä on kunnia järjestää tänä keväänä. Koska taloustiede on suhteellisen pieni pääaine, on opettajiin helppo tutustua ja siten myös selvittää mietityttämään jääneitä asioita.

Taloustieteen kursseilla on harvoin luentopakkoa tai ryhmätöitä ja usein ainoa kurssisuoritus on tentti. Tentteihin lukemiselle jää siis hyvin aikaa ja se kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Olemme itse todenneet ryhmässä opiskelun toimivaksi metodiksi; usein valmistaudumme porukalla tentteihin ja näin haastaviltakin tuntuvat asiat oppii kivuttomasti. Taloustieteen parissa pääsee usein kokemaan oppimisen iloa, kun teoreettisia asioita alkaa ymmärtää. Paksuja kurssikirjoja ei myöskään kannata pelästyä, tärkeää on oppia löytämään olennainen.

Koska taloustieteen luennoilla ei juurikaan käsitellä käytännön yritystoimintaa, on laskentatoimen ja rahoituksen sivuaine meidän mielestämme hyvä lisä tutkintoon. On myös täysin realistista suorittaa kaksi sivuainetta, sillä esim. edellä mainitun laskisrahiksen sivuaineen saa suorittamalla yhden ylimääräisen kurssin pakollisten kurssien lisäksi. Meillä molemmilla on toisena sivuaineena teknillisen tiedekunnan puolelta Yritysjohdon menetelmät -sivuainekokonaisuus, joka sisältää mm. tilastotieteen ja talousmatematiikan opintoja. Tämä sivuaine tukee hyvin pääainekursseja ja takaa paremman menetelmäosaamisen.

Taloustieteen pääaineessa on mahdollisuus osallistua lähes joka vuosi toteutetulle ulkomaan opintomatkalle, josta saa myös opintopisteitä. Tänä vuonna opintomatkan kohteena on Tukholma. Opintomatka antaa mahdollisuuden nähdä jo valmistuneita ekonomisteja ja tutustua heidän työtehtäviinsä eri yrityksissä. Näitä työtehtäviä onkin paljon erilaisia ja ekonomisteja löytyy monesta eri työtehtävästä eri aloilta. Muutamia esimerkkejä mainitaksemme, ekonomisti voi työskennellä rahoitussektorilla, valtiolla tai vaikkapa taloushallinnon parissa.

Olemme molemmat todella tyytyväisiä pääainevalintaamme. Opiskelu on ollut motivoivaa ja kurssit innostavia. Vaikka kursseilla ei olekaan paljon ryhmätöitä, opiskella ei silti tarvitse yksin ja kursseilla kyllä tutustuu uusiin ihmisiin.

Ella Lindström ja Essi Nousiainen

Valikko