Edunvalvontajaosto 2021

Linda Myllymäki
Maria Nurminen
Emmi Malmivirta
Santeri Backström
Rico Wathén
Niklas Nieminen
Mari-Ella Lahtinen

Kopo

Lili Tyynismaa

Vaasasta valmistuneella ekonomilla on hyvä maine työmarkkinoilla. Haluat varmaan että se on sitä myös tulevaisuudessa?

Edunvalvontajaoston tärkein tehtävä on kuulla opiskelijoita ja viedä opiskelijoilta saatua palautetta eteenpäin liittyen kursseihin, opetukseen sekä opiskeluun ylipäätään. Opetuksen laatu, kurssien sisältö ja opetustavat tulisivat olla monipuolisia. Ilman muutoksia ei tapahdu kehitystä ja kehitystä ei tapahdu ilman palautteenantoa, joten kertokaa, jos joku on huonosti tai erityisen hyvin!

Warrantin edunvalvontajaosto tekee töitä paikallisella tasolla juuri sinua varten vaasalainen kylteri! Edunvalvontajaosto koostuu YksOpEdeista (yksikön opiskelijaedustajista), HallOpEdeista (hallinnon opiskelijaedustajista), edeltävistä koulutuspoliittisista vastaavista sekä Warrantin puheenjohtajasta. Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii Warrantin koulutuspoliittinen vastaava eli kopo.

Edunvalvontakysely toteutetaan joka vuosi Warrantin jäsenille. Sen tarkoituksena on tuoda ilmi koulutuksessa ja kursseissa olevia puutteita sekä tietysti onnistumisia. Lisäksi edunvalvontajaosto järjestää erilaisia ajankohtaisia kyselyitä jäsenistölle, silloin kun yliopistossa on tapahtumassa muutoksia, jotka koskevat opiskelijoita. Kopokaffet on lanseerattu keväällä 2016 ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa uusi tapa jäsenistölle antaa palautetta herkkujen ja kahvin lomassa.

Anna palautetta ja kehitetään yhdessä sen avulla koulutuksestamme entistä laadukkaampi!

Miten antaa palautetta?

Valikko