Talousjaosto 2021

Teemu Louevuo
Elias Lampinen
Markus Hirvelä
Aino Ruponen
Eveliina Valjakka

Talousvastaava

Emil Malmberg

Warrantin talousjaosto perustettiin vuonna 2018, koska yhdistyksen toiminnan laajuus sekä taloudenhoito oli kasvanut merkittäväksi. Talousvastaavan aktiivisena tukena taloushallinnollisia tehtäviä suorittavat jaoston jäsenet. Talousjaoston tehtävänä on kaikki yhdistyksen talouteen liittyvät tehtävät, kuten budjetointi, yhteistyöyritysten laskutus, juokseva kirjanpito sekä tilinpäätös. Talousjaosto vastaa myös myyntivarastoista ja tuotteistamisen kehittämisestä. Jaoston tehtäväksi on myös asetettu yhdistyksen strategiaan liittyvän tilaprojektin seuranta sekä tulevaisuudessa sen toteuttaminen.

Talousjaosto onkin oivallinen paikka saada luennoilta vietyä teoreettista taloushallinnon osaamista kohti käytännön toteutusta. Näiden taitojen kehittäminen kuten myös yhdistyksen kehittäminen ovatkin Talousjaostolle sydämen asia. Warrantin tukipilarina Talousjaosto mahdollistaa muiden jaostojen sekä koko yhdistyksen jokapäiväisen toimimisen unohtamatta yheistyöyrityksiä sekä muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Valikko