Warrantti ry on Vaasan yliopistossa opiskelevien kauppatieteilijöiden eli kyltereiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vaasan yliopiston kyltereiden yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja ylioppilaskunnassa sekä tarjota unohtumatonta ja hauskaa opiskelijaelämää. Warrantti ry on perustettu vuonna 1989 ja on yli 2600 jäsenellään Vaasan yliopiston ainejärjestöistä suurin sekä Suomen kylteriyhdistyksistä toiseksi suurin.

Warrantti on rekisteröity yhdistys ja sen ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen yleiskokouksissa, joita pidetään sääntömääräisesti syksyllä ja keväällä sekä muulloin aina tarpeen vaatiessa. Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa valitaan vuosittain Warrantin hallitus, joka vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimihenkilöt. Warrantin tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Toiminta tapahtuu Warrantin jaostojen kautta. Jaostojen toimintaa koordinoi hallituksen jäsen.

Valikko