Warrantin syyskokouksessa marraskuussa valitaan vuosittain yhdistyksen hallitus, joka vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Hallituksessa on 11 henkeä, joista jokaisella on tärkeä tehtävä yhdistyksen toiminnan varmistamisessa. Täällä voit tutustua tarkemmin hallituslaisten vastuualueisiin ja vanhoihin hallituksiin.

Hallitus 2020

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja & Liikuntavastaava
Viestintävastaava
Talousvastaava
Yrityssuhdevastaava
Projektivastaavat
NESU-puheenjohtaja
Koulutuspoliittinen vastaava
Kulttuurivastaava
Päätoimittaja
Puheenjohtaja

Edustaa Warranttia eri sidosryhmille, kuten VYY ja Suomen Ekonomit. Vetää wallituksen kokouksia ja koordinoi hallituksen toimintaa. Valvoo toimihenkilöiden työtä. Suunnittelee Warrantin toimintaa pitkällä tähtäimellä. Kuuluu kylteripuheenjohtajien verkostoon muiden kylteripuheenjohtajien kanssa. Puheenjohtaja on myös Vaasan Ekonomien hallituksen jäsen.

Varapuheenjohtaja & Liikuntavastaava

Vastuussa Warrantin tutoreista ja alumnitoiminnasta. Vetää liikuntajaostoa ja on vastuussa Warrantin liikuntatapahtumista.

Viestintävastaava

Aikatauluttaa sosiaalisen median päivityksiä hallituslaisille ja on itse päävastuussa kanavien päivittämisestä. Kerää ja kokoaa Warrantin sähköpostitse lähetettävän viikkotiedotteen. On vastuussa tenttiarkiston ja nettisivujen päivittämisestä. Toimii sihteerinä syys- ja kevätkokouksissa sekä hallituksen viikoittaisissa kokouksissa.

Talousvastaava

Hoitaa Warrantin juoksevan kirjanpidon. Tekee talousarvion ja budjetoi Warrantin toimintaa. Tekee tilinpäätöksen.

Yrityssuhdevastaava

Vastaa Warrantin yritysyhteistyöstä eli huolehtii, että solmittujen yhteistyösopimusten ehdot täyttyvät. Neuvottelee sopimuksista ja kehittää yhteistyötä yrityksien kanssa. Luo warranttilaisille mahdollisuuksia tutustua potentiaalisiin työnantajiin. Toimii yrityssuhdejaoston vetäjänä.

Projektivastaavat

Toimii projektijaoston vetäjänä. Vastuussa Warrantin suurimmista bileistä: Kylteriäiset, Shownight, Etuillat, Vappupiknik ja sitsien jatkobileet. Projektivastaavia on kaksi vuoden 2019 wallituksessa.

NESU-puheenjohtaja

Koordinoi NESU-Waasan hallitusta. Vastaa lähes kaikista Warrantin sitseistä.

Koulutuspoliittinen vastaava

Edustaa Warranttia opintoasioissa akateemisissa yksiköissä. Seuraa ja vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan. Vetää edunvalvontajaostoa.

Kulttuurivastaava

Vastaa Warrantin kulttuuritapahtumista ja vuosijuhlista yhdessä vuosijuhlien toimihenkilöiden kanssa. Vetää kulttuurijaostoa.

Päätoimittaja

Vastaa Warrantin ainejärjestölehden eli Wykyzinen sisällöstä ja visuaalisesta ilmeestä. Johtaa Wykyzinen toimitusta. Tekee Warrantin markkinointimateriaaleja.

Valikko